Trudnoća

Gurmanski nazivi: šećer


Gurmanski nazivi: šećer

Šećer

Albansko ime, ovdje je slatko ime koje na engleskom znači šećer. To je onaj kojeg je odabrao indijski kanadski humorist Šećer Sammy, čije je pravo ime Samir Khullar.