Trudnoća

Prva imena proljeća: Virgil


Prepustite se ovom drevnom imenu ... i poetičnom! Od latinskog virga odnosi se na mladuncu. Njegov rođendan: 10. listopada.

Vergilije

Prepustite se ovom drevnom imenu ... i poetičnom! Od latinskog Virgaodnosi se na mladog puca. Njegov rođendan: 10. listopada.